Kinds
Wijs

KindsWijs

orthopedagogisch en orthodidactisch
onderzoek en ondersteuning
binnen het domein van onderwijs en zorg

"Omdat ieder kind die extra kans verdient"

Dafne de Boer, oprichter van Kindswijs sinds 2009
OVER KINDSWIJS

Kindswijs in het kort

Kindswijs verricht onderzoek en biedt ondersteuning op orthodidactisch en orthopedagogisch gebied en adviseert ouders, scholen en andere instellingen, daar waar de ontwikkeling van kinderen begeleiding behoeft. Kindswijs is gespecialiseerd in cultureel complexe en grootstedelijke onderwijsproblematiek, waar onderwijs en zorg samenkomen, sinds 2009, in Amsterdam en omstreken.
meer over kindswijs
Over kindswijs

Specialisten met een brede blik op het gebied van kinderen en jongeren

Het Kindswijs-team bestaat uit gedragswetenschappers met verschillende specialisaties die advies, begeleiding en behandeling bieden aan kinderen en jongeren met problemen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende zaken, zoals gedrags- en leerproblemen. Maar ook om alle andere hindernissen, die het lastig maken voor een kind of jongere om volop mee te doen in de samenleving of zich gelukkig te voelen.

Alhoewel het in de eerste plaats om het kind gaat, richt Kindswijs zich nadrukkelijk ook op ouders en verzorgers, familie en vrienden, leerkrachten en alle anderen in de omgeving van het kind.

Kindswijs kijkt dus voor haar beoordeling van de problemen en voor het aandragen van oplossingen naar de hele opvoedingssituatie.
meer over kindswijs
Over kindswijs

Kindswijs werkt vanuit een systemische benadering

Kindswijs werkt bij voorkeur op de school van het kind. Wanneer de vraag via ouders komt, dan kan Kindswijs alleen iets betekenen, wanneer de afspraken / gesprekken en begeleidingen op en in samenwerking met de school van het kind kunnen plaatsvinden.
Kindswijs is een vrij gevestigde organisatie en heeft geen zorgovereenkomsten met derden.

Kosten voor onderzoek en behandeling bij Kindswijs worden dus niet vergoed door de overheid of zorgverzekering, sinds dit per januari 2015 uit het basispakket is gehaald. Eventueel kan samen met school en ouders onderzocht worden of er mogelijk een onderwijsarrangement aangevraagd kan worden en/of er een afspraak met de school gemaakt kan worden wat betreft co-financiering.

meer over kindswijs
AriseHealth logo OE logo 2020INC logo The Paak logo Ephicient logo Toogether logo Toogether logo