Kinds
Wijs
Ontdek

Supervisie & Overige

Kindswijs voor Professionals

Supervisie t.b.v. post academische registraties

Supervisie in het kader van de registratie NVO orthopedagoog-generalist of NIP Kind-& Jeugdpsycholoog is een begeleide leermethode gericht op het zelfstandig uitoefenen van het beroep orthopedagoog of psycholoog. Het doel van de supervisie is het vergroten van de beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de beroepsuitoefening. Supervisie wordt hiermee afgebakend van andere vormen van hulpverlening of begeleiding, zoals therapie, collegiale intervisie, functioneringsgesprekken, in-service training en werkbegeleiding als onderdeel van organisatie- en personeelsbeleid. Ze maakt deel uit van een registratiesysteem dat is gericht op permanente professionalisering. De exacte regeling is te vinden op de website van de NVO en die van het NIP.

Duur
Kosten
Overige voorwaarden

Supervisie ten behoeve van de registratie NVO/NIP Basisaantekening Diagnostiek

De registratie NVO/NIP Basisaantekening Diagnostiek verschaft profilering op basis van kwaliteit. De NVO/NIP biedt startende orthopedagogen/psychologen hiermee een instrument om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De registratie maakt de inhoud en kwaliteit van de vooropleiding inzichtelijk en toont voldoende toerusting voor het werkveld aan.

Geregistreerden zijn gehouden aan de beroepscode van de NVO/NIP. De registratie NVO basisorthopedagoog is de eerste stap voor verdere professionalisering tot NVO orthopedagoog-generalist.

Inhoud en doelstelling
Duur
Niveau, doelgroep en aanvangsniveau
Kosten
Overige voorwaarden
neem contact op

Co-teaching - groepsintervisie - coaching

Aan de hand van begeleide bijeenkomsten van 1,5 uur worden leerkrachten en/of andere onderwijsondersteuners binnen de school specifieke vaardigheden geleerd om onderwijsgerelateerde trajecten binnen de eigen schoolsituatie zelf uit te voeren.

De nadruk ligt op ervarend en oplossingsgericht leren. De bijeenkomsten vinden plaats in een klein vast groepsverband om veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Inhoud en doelstelling:
Maatwerk voorbeeld
Studiemateriaal
Kosten
Overige voorwaarden
neem contact op
in contact komen

Klaar om met KindsWijs aan de slag te gaan?

Neem vrijblijvend contact op om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
neem contact op