Kindswijs Klachtenregeling

Kindswijs beschikt over een adequate klachtenprocedure, die voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij, namelijk de Geschillencommissie-Zorg.

Klachten kunt u e-mailen via de website van Kindswijs (contact) en zullen binnen vier weken in behandeling worden genomen. Indien er langer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken wordt u daarvan binnen deze termijn op de hoogte gebracht en het uitstel zal worden toegelicht. Er zal dan ook een indicatie worden gegeven wanneer wel uitsluitsel gegeven kan worden. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Mocht het zover komen dat de Geschillencommissie Zorg moet worden ingeschakeld dan is het oordeel van de deze commissie bindend en zullen eventuele consequenties door Kindswijs snel worden afgehandeld. Klachten worden digitaal afgehandeld en geregistreerd. Klachten worden gedurende 2 jaar bewaard.  

Geschillencommissie ZorgDe procedure

Stap 1:  U bent ontevreden over de aan u geleverde zorg, u heeft een vraag, u wilt advies of een klacht indienen.
Stap 2:  Uw zorgaanbieder heeft geprobeerd u zo goed mogelijk te helpen en/ of uw onvrede weg te nemen/ op te lossen. Dit is niet gelukt en uw zorgaanbieder heeft u gewezen op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg.
Stap 3: Wij bieden u gratis informatie, advies en/ of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook kunnen wij u helpen met het indienen van uw klacht bij de zorgverlener.
Stap 4: Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht bij de zorgverlener, moet u een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht een keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u dat goed vindt.
Stap 5: U bent nog altijd niet tevreden. Dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Naar de Geschillencommissie