Kinds
Wijs
Ontdek

Diagnostiek &
Begeleiding

De systemische werkwijze van Kindswijs heeft tot doel ook op termijn een succes te waarborgen

Onderwijs-arrangementen

De onderwijsarrangementen worden aangeboden binnen de theoretische kaders van handelingsgericht werken (HGW) en oplossingsgericht werken (OGW); uitgangspunten waarmee momenteel veel scholen werken. Middels een onderwijsarrangement op maat is het mogelijk om belemmeringen weg te nemen, concrete realistische doelen te formuleren en gewenste opbrengsten te behalen.

Inhoud en doelstelling:
Doelgroep
Kosten
Overige voorwaarden

Onderwijs-zorgarrangementen

Bij een onderwijs-zorgarrangement werken onderwijs, jeugdhulp en ouders nauw met elkaar samen, om optimaal aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van het schoolgaande kind. Ze maken samen duidelijke afspraken over deze ondersteuning en houden gedurende het arrangement regelmatig contact. De ontwikkeling van het kind staat daarbij altijd centraal.

Inhoud en doelstelling:
Doelgroep
Kosten
Overige voorwaarden

Psychodiagnostisch onderzoek

Middels een diagnostisch onderzoek wordt het ontwikkelingsperspectief van leerlingen (4-18 jaar) onderbouwd en een sterkte zwakte analyse gemaakt van de capaciteiten van een leerling. Het onderzoek biedt zicht op mogelijkheden en belemmeringen in het onderwijsleerproces van een leerling. Naast een niveaubepaling (intelligentie) wordt tijdens het onderzoek de taakgerichtheid, motivatie, concentratie, contactname en instructiegevoeligheid van een leerling geobserveerd en meegenomen in het advies. Het advies is altijd handelingsgericht (rekening houdend met kindfactoren en omgevingsfactoren) en oplossingsgericht (vooruitkijkend naar een meest optimaal en haalbaar perspectief).

Inhoud en doelstelling:
Maatwerk voorbeeld
Doelgroep
Kosten
Overige voorwaarden

Lees- en spellingproblemen en dyslexie

Als een leerling lees- en spellingproblemen heeft, wil dat nog niet altijd zeggen dat er sprake is van dyslexie. Daarom is er een uitgebreid diagnostisch onderzoek nodig en mogelijk 6 maanden intensieve begeleiding (afgestemd op wat er in de klas gebeurt).

Inhoud en doelstelling:
Voorbeeld onderzoekscyclus van 6 maanden
Doelgroep
Kosten
Overige voorwaarden

Reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

Inhoud en doelstelling:
Voorbeeld onderzoekscyclus van 6 maanden
Doelgroep
Kosten
Overige voorwaarden
in contact komen

Klaar om met KindsWijs aan de slag te gaan?

Neem vrijblijvend contact op om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
neem contact op